12.11.2019

 1. Կատարե՛ք բաժանում
 • 14840 : 140 =106
 • 32334 : 317 =102
 • 123372 : 596 =207
 • 62575 : 25 =2503
 • 4732994 : 47 =100702
 • 169169 : 13 =13013
 1. Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.
 • 27: 14 =1.13
 • 51 : 27 =1.24
 1. Կատարե՛ք գործողությունները
 • (263424 : 168) : 7 =224
 • (193260 : 77) : 5 =
 • (705222 : 63) : 58 =

Դարձվածքներ

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը վախեցած նստած է: Նա փորձեց հարևանին խրախուսել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը վոչինչ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթի8\

ռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Գունատվել, պայմանավորվել, նեղանալ , զարմանալ:

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Նա նատը մտցրեց բզեզի բույնը և վերջում ամեն ինչ վատ պրծավ։

Մատտ մի մտցրու բզեզի բույնը։

Ես նրան նայելուց մատս կծեցի։

Ես մատս կծեցի և մատս կապտեց։

Մատիցդ փուշը հանի՛ր, տես ինչ է կատարվում։

Մատից փուշ հանելը շատ ցավալի է։

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:
/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Բերանդ ջուր մի առ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես էն աշխարհն ուղարկել:              / Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան Դուք:
/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ վախեցվ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողների սիրտը կանգնել էր:

Պստիկ երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Հոգնած մի մարդ բացեց դուռը:

լ:

`15

 

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They are laughed lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She are come to us tomorrow. (to come)
 3. You always counting well. (To count)
 4. We are singed a lot yesterday. (to sing)
 5. They are working much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they going to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important,  spend, learn, famous, outdoor.

  Working is a very important.
  I spend a 20 minutes for my lessons.
  I want to be famous singer.
  I like a learning
  I like outdoor swimming pools.

21.10.2019

Спишите. Вместо точек впишите нужные буквы. Подберите проверочные
слова.
Осенний – … доска –… ходить – …
домашний – … моря – … писать – …
зелёный – … вода – … ловить – …
садовый – … облака – … бежать – …
Прочитайте стихотворение. Выпишите слова, в которых пропущены
буквы, подберите к ним проверочные слова и впишите нужные буквы.
Мы бродили по полям, Тебе – грибок!
По лесам бродили И мне – грибок!
И делили пополам Речку мы делить не стали,
Всё, что находили. облака делить не стали,
Тебе – цветок! Ведь лиса, поля и дали –
И мне цветок! Всё для всех.

Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы. В скобках напишите проверочные слова. Скажите, как вы понимаете эти пословицы.
1. Дерево ценят по плодам, а человека по делам.

2. Хорош садовник – хорош и крыжовник (հաղարջ).

3. Где охота и труд, там и поля цветут.
4. Земля хоть и кормит, но и сама есть просит.

04.11.2019

 1. Կատարե՛ք բաժանում:
 • 105 : 5 = 21
 • 123 : 1 = 123
 • 1 : 1 = 1
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 247 : 1 = 247
 • 25 : 125 = 5
 • 0 : 71 = 0
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 24 : 6 = 4
 • 67 : 67 = 1
 • 203 : 1 = 203

 

Իմ գիքը

Ես աշնանային արձակութդներին կարդացել եմ Մարկ Տվենի <<Թոմ Սոյերի արկածները>>։ Ես իհարկե չեի կարող մեկ շաբաթում այդ գիրքը կարդալ, բայց մեկ շաբաթում եմ մմտա այդ գրքի մեջ հետաքրքրքությամբ տարված։ Ես կարդում եմ նրա ռուսերեն տարբերակը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտաի, որ դուք նույն պես այս գիքը կարդաիք։ Նա շատ հետաքրքիր և զվարճալի գիրք է։ Իմ սիրած գրքերից մեկը դա է։

Տնային աշխատանքի մասին

Իմ կարծիքով տնային աշխատանքը սովորելու 70%-ն է։ Առանց տնային աշխատանքի դու չես կարող լավ սովորել և քո տնային աշխատանքը չկատարելով դու կմեծանաս աղքատ և չես կարողանա քեզ համար աշխատանք գտնես, որովհետև դու չես սովորել և չես կարող աշխատել, որպեսզի գումար ստանաս։ Դու լավ սովորի՛ր, որպեսզի այս բնութագրող բաները քո մասին չլինեն։

05.11.2019

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 =9
 • 38 : 14 =10
 • 53 : 7 =3
 • 81 : 30 =21
 • 93 : 47 =56
 1. Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :63
 2. Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի 593 845 7160 1372 28956
Բաժանարար 35 64 49 19208 57
Թվերի քանորդ 16 13 350840 14 50
Մնացորդ 16 13 146 70 6

 

Մխիթար Սեբաստացու մասին

Մխիթար Սեբաստացու իսկական անունը Մանուկ է։ Նա սովորել է Սեբաստիայի Սբ Նշան, Էջմիածնի, Սևանի, Կարինի վանքերում: 1676 թվականի Հունվարի 17-ին, Սեբաստյա քաղաքում ծնվեց Մանուկը` Պետրոսի և Շահրիստանի զավակը: Հետագա տարիներին նա իր ծնողների շնորհիվ ստացավ բարձրորակ կրթություն, որը իրեն կպատրաստեր հետագայում ընտանեկան առևտուրը շարունակելու համար։ Դեռ վաղ տարիքից Մանուկը երազում էր դառնալ քահանա: Մահացել է ապրիլի 16, 1749 թ-ին Վենետիկ Վենետիկի հանրապետության, սուրբ ղազար կղզում։

 

Моя школа

Я люблю свою школу. Я люблю свою школу потому что там очень добрые учителя. Моя шлола называется образовательный комплекс именем Мхитар Себастаци. Потому что это похоже на аббатство. Моя любимая места в школе это двор. У меня нет причин изменить мою школу. У моей школе есть семь филлиалов. У моего школы есть 55 минибусов. Мы учемтся Армянскй, Математику, Русскй язик,  Англискй, Родназнание, Биологиа, Пение, Технологиа и Физкультура. Мой любимый урок это Русский язик. Перед уроков я готовлюсь. Во время уроков я внемательно цлушаю учителя. После уроков я иду домой. Моя школо самая хорошая в мире. Я очень люблю свою школу.

Create your website at WordPress.com
Get started